WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«A VICARDIO szeretettel köszönti Önt Nagy örömünkre szolgál, hogy a VICARDIO használata mellett döntött. Jelen használati utasítást ...»

-- [ Page 1 ] --

1

VICARDIO szívportré

A VICARDIO szeretettel köszönti Önt

Nagy örömünkre szolgál, hogy a VICARDIO használata mellett döntött.

Jelen használati utasítást alaposan ellenőriztük és szerkesztettük. Ennek

ellenére előfordulhatnak benne nyomdahibák. Amennyiben ezzel

kapcsolatban javaslatai, vagy egyéb megjegyzései vannak, kérjük,

közölje ezeket velünk e-mailben.

Köszönettel veszünk minden jelzést, melynek segítségével vevőink minél

magasabb fokú megelégedettségét szolgálhatjuk.

A szöveg megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Az MS- Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett márkajelzése.

Ahhoz, hogy termékünket lehető legnagyobb megelégedettséggel használhassa, kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót.

A termék előállítója:

Energy-Lab Technologies GmbH getemed AG Burchardstraße 21 Oderstr. 59 20095 Hamburg 14513 Teltow Tel.: +49-(0)40 – 30 37 23 30 Tel.:+49-(0)3328-3942-0 Fax: +49-(0)40 – 30 37 23 50 Fax:+49-(0)3328-3942-99 www.VICARDIO.de www.getemed.de info@VICARDIO.de Technikai kérdések esetén az Energy-Lab Technologies GmbH szívesen áll rendelkezésére.

Utolsó változtatás: 2004. szeptember A technikai változtatások jogát fenntartjuk VICARDIO szívportré Tartalomjegyzék 1 Biztonsági előírások 0 6

1.1 A használt szimbólumok jelentése 0 6

1.2 Biztonsági utasítások felhasználóknak.0 7

1.3 A használattal kapcsolatos biztonsági utasítások 8

1.4 Egyéb eszközökkel kapcsolatos biztonsági utasítások 8

1.5 Tartozékokkal kapcsolatos biztonsági utasítások 9 1.5.1 EKG-elektródák 0 9 1.5.2 PC és PC-csatlakozókábel 10

1.6 Elektromágneses zavarok 11

1.7 A VICARDIO és a tartozékok tisztítása 11

1.8 A VICARDIO és tartozékainak szervízelése, karbantartása és biztonságtechnikai ellenőrzése 12

1.9 A használaton kívül helyezett készülék ártalmatlanítása 12 2 A VICARDIO jelentősége és használata 13

2.1 Miben segít Önnek a VICARDIO? 14

2.2 Az „ideális szív” modellje 17

2.3 A szív funkciójának meghatározása 17 3 Hogyan használjuk helyesen a VICARDIO-t? 18

3.1 A felhasználók köre 18

3.2 Orvosi megjegyzések 18 3.2.1 A rendszer működése és teljesítménye 18 3.2.2 A mérés helyes elvégzése

–  –  –

1 Biztonsági előírások Kérjük, hogy a készülék első üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el a következő biztonsági előírásokat.

A VICARDIO biztonságos, megfelelő és szabályszerű működtetéséhez feltétlenül szükséges az ebben a kezelési útmutatóban leírtak betartása.

A VICARDIO nem megfelelő használata, és a kézikönyvben leírtak be nem tartása esetén az EKG-feljegyzés hibás lehet, vagy eltűnhet.

Szakszerűtlen kezelés esetén a készülék megsérülhet.

1.1 A használt szimbólumok jelentése A felkiáltójeles háromszög arra utal, hogy a használati utasítás figyelmen kívül hagyása a kezelt személy számára élet- vagy balesetveszélyes lehet.

A könyv-jel azt jelenti, hogy a készülék nem használható a nyomtatott kézikönyvben található információk ismerete nélkül.

A getemed AG a CE-jellel és a 0197 CE-engedélyezési számmal tanúsítja, hogy a VICARDIO minden vonatkozó előírásnak, különösképp az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42/EWG törvény I. függelékének megfelel, és, hogy bejegyzett helyen vizsgálták be.

A következő jel azt mutatja, hogy a kezelt személyre helyezett csatlakozó egy BF-típusú (body floating) darab, mely védett a defibrilláció hatása ellen.

A gyár-jel mellett az előállítás éve látható.

–  –  –

1.2 Biztonsági utasítások felhasználóknak A VICARDIO-t az orvosi eszközökre vonatkozó törvény irányelveinek megfelelően, legnagyobb gondossággal fejlesztettük és gyártottuk.

Az orvosi eszközökre vonatkozó törvény az orvosi eszközök gyártását, ezáltal biztonságát, használhatóságát és gyakorlati hatékonyságát szabályozza. Célja ezen felül a páciensek, felhasználók és más személyek egészségének megfelelő védelme. A CE-jelzés a 93/42/EWG direktíva II függeléke szerint lett feltüntetve.

A VICARDIO használata segítségével diagnózist csak az EKG-analízisben jártas szakorvos állíthat fel.

A VICARDIO-rendszer nem kardiográfiai -megfigyelőkészülék, és az orvosi eszközökre vonatkozó törvény szerint IIa osztályba besorolt termék.

Az előírásnak megfelelő használatért a kezelő orvos felelős. A VICARDIOrendszert csak olyan felhasználók kezelhetik az előírásnak megfelelően, akik a kezelési útmutatót elolvasták és megértették.

Egy kezelt személy egészségét vagy életét veszélyeztetheti, ha a kezelt személy nevéhez egy másik személy EKG-feljegyzését rendeljük hozzá, és ezáltal téves következtetésekre jutunk. Ezért olvassa el figyelmesen a 6.5 „Személyes adatok feldolgozása” fejezetet.

A VICARDIO nem ajánlott direkt (invazív), a szíven történő használatra.

A kezelt személy szabályszerű előkészítésének hiánya elégtelen minőségű EKG-feljegyzéshez vezethet. Ezért készítse elő a kezelt személyt szabályszerűen, a 6.2, „Az EKG-feljegyzés előkészítése” fejezetben leírtak szerint.

A VICARDIO rendszer egy érzékeny orvostechnikai műszer. Használja mindig óvatosan!

–  –  –

1.3 A használattal kapcsolatos biztonsági utasítások A VICARDIO-t soha ne tegye hőforrás (fűtés, ventilátor, sütő, stb.) közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Ne használja a VICARDIO-t nedves helyiségekben (pl. fürdőszobában).

A VICARDIO-t nem szabad robbanásveszélyes helyiségekbe, vagy éghető gázok közelébe helyezni.

Ne használja a készüléket 10°C alatt és 40°C felett. Ne tegye ki hirtelen hőmérséket- vagy nedvességváltozásnak, melyek elállíthatódáshoz vezethetnek.

Az elállítódott készüléket legalább két órán át akklimatizálni kell, mielőtt újra használatba helyezzük.

1.4 Egyéb eszközökkel kapcsolatos biztonsági utasítások A VICARDIO nem használható egyidejűleg sebészeti magas frekvenciájú eszközökkel, mert ez a páciens súlyos égési sérüléséhez vezethet.

Vészhelyzet esetén a szívritmus-szabályzó és defibrillátor kivételével semmilyen orvosi elektro-stimulátort nem lehet a VICARDIO-val egyidejűleg működtetni.

Ha a VICARDIO egy defibrillátor használata közben aktív, előfordulhat, hogy a közvetlen utána mért eredmények használhatatlanok lesznek.

Ha a kezelt személyre több eszköz van csatlakoztatva, a készülékek testelései miatt a kiegyenlítő áramok összeadódhatnak, és ez veszélyeztetheti a pácienst.

Győződjön meg róla, hogy a hordozható többaljzatú csatlakozót úgy helyezte el, hogy az mindenféle folyadéktól és mechanikus sérüléstől védve legyen.

Ne tegye a hordozható többaljzatú csatlakozót a padlóra.

–  –  –

A csomagolásban található hordozható többaljzatú csatlakozó kizárólag a VICARDIO készülékek használatára szolgálhat.

1.5 Tartozékokkal kapcsolatos biztonsági utasítások A VICARDIO biztonságos és megbízható üzemeltetése kizárólag a getemed AG által jóváhagyott tartozékok használata és az ezen kezelési útmutatóban összefoglalt utasítások betartása mellett lehetséges.

Mindig bánjon óvatosan a VICARDIO tartozékaival, pl. az összekötő kábel csatlakoztatásakor vagy az elektródák felhelyezésekor.

Minden esetben nézze át a VICARDIO–t az EKG-kábelt és annak csatlakozási pontjait (dugó és csatlakozó), és a PC-csatlakozókábelt, mielőtt az elektródákat felhelyezi a páciensre. A kábeleket úgy tegye le, hogy ne lehessen bennük megbotlani.

1.5.1 EKG-elektródák

Az elektródák felhelyezésekor ügyeljen arra, hogy sem az elektródák, sem a velük összeköttetésben álló csatlakozó berendezések ne érintkezzenek más, áramvezető részekkel. Ha a mérés közben az elektródák véletlenül leválnak, szintén nem érintkezhetnek áramvezető részekkel, sem a földdel. Az elektródákat kizárólag a páciens-kábellel csatlakoztathatjuk. A páciens-kábel pedig kizárólag a VICARDIO (CardioLink@ CL 3000 leválasztó erősítőhöz) -hoz csatlakoztatható.

A VICARDIO fel tudja használni a tapadó elektródák (gél-elektródák) valamint szívó -vagy csíptetős elektródák által vezetett jeleket.

Lehetőség szerint egy EKG-felvétele során ne használjon különféle elektródákat ill. kontaktanyagokat.

Természetesen a tapadó elektródákat a mellkasi elvezetésékhez,

–  –  –

valamint a csiptetős elektródákat az egyéb elvezetésekhez használhatjuk egyidejűleg.

Kérjük, kizárólag a csomagban található EKG-páciens-kábelt használja, valamint csak olyan elektródákat helyezzen fel, melyek bizonyítottan bőrbarát tulajdonságúak.

A csomagban található elektródák megfelelnek ezen feltételnek.

Az elektródákat a kiválasztott alakzatnak megfelelően kell elrendezni.

Helyezze el az elektródákat az alakzat szerint, pontosan a megjelölt helyre.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a helytelenül felrakott, rosszul illeszkedő, vagy hirtelen mozdulat által elcsúszott elektródák a mérési eredmény pontosságát nagymértékben befolyásolhatják. Ezáltal a mérést adatok használhatatlanná válhatnak.

A csíptetős elektródákat vízzel (H2O), vagy hagyományos EKG-Spray-jel nedvesítse be az EKG felvétel megkezdése előtt.

A 6.2.6 „Az elektródák elrendezése, a különféle alakzatok “ fejezetben emlékeztetőként egy áttekintést találhat a legfontosabb elrendezési alakzatokról.

1.5.2 PC és PC-csatlakozókábel A felhasznált PCnek és tartozékainak (nyomtató, képernyő, stb.) meg kell felelnie a német és európai DIN EN 60950-1:2003 „Számítástechnikai berendezések biztonságossága” normának.

A PC-csatlakozókábel köti össze a VICARDIO a számítógép UBS csatlakozójával. Csatlakoztassa a VICARDIO PC-csatlakozókábelét a PC megfelelő USB- csatlakozójára. Az analóg EKG jelek a páciens-kábelen keresztül a VICARDIO –ba majd a digitalizálás után a PCcsatlakozókábelen keresztül a PC-be kerülnek.

VICARDIO szívportré

1.6 Elektromágneses zavarok A VICARDIO a fő biztonsági követelményeknek megfelel, melyeket az Eu tagállamok jogszabályainak egységesítését irányító Tanács az elektromágneses terhelésre vonatkozó irányelvekben (89/336/EWG) fektetett le (EN60601-1-2:2002; EN60601-2-25).

A készülék nem üzemeltethető erős elektromágneses mezők hatáskörében.

Az elektromágneses zavarok meghamisíthatják az EKG-feljegyzést, és ha ezt az orvos nem ismeri fel, rossz diagnózist állíthat fel.

Ne üzemeltesse a VICARDIO-t MRI-készülékek (Kernspintomographen), vagy más, erős elektromágneses mezőt létrehozó készülékek közelében.

Ezek hatására az elektródák vezetékei felmelegedhetnek, miáltal a páciens égési sérülést szenvedhet.

Nagy áram-felhasználású berendezések, így elektromos készülékek, mint pl a fúrógép, elektromos fűrész stb. gyakran hoznak létre elektromágneses zavart.

Bizonyos berendezések, pl. elektromos hegesztőgépek, rádió-, tévékészülékek, mobiltelefon, stb. akár nagyon távolságból is zavarhatják az EKG-feljegyzést. Ezért minden mérésnél vegye figyelembe, hogy a feljegyzést esetleg befolyásolhatja egy elektromágneses zavar.

1.7 A és a tartozékok tisztítása VICARDIO

A VICARDIO és a kábelek külső tisztításához enyhén nedves, vagy szappanhabos, nem bolyholódó kendőt használjon.

A tisztításhoz ne használjon acetont, étert, benzint vagy hasonló agresszív vegyi anyagot, mert ezek roncsolhatják a műanyagot.

Az alapos tisztításhoz 70%-nál kisebb töménységű alkoholt használjon.

–  –  –

A VICARDIO-rendszer részei nem sterilizálhatóak. Folyadék semmi esetre sem kerülhet a VICARDIO-ba.

A VICARDIO és tartozékai semmilyen folyadékba nem helyezhetők.

1.8 A VICARDIO és tartozékainak szervízelése, karbantartása és biztonságtechnikai ellenőrzése A VICARDIO csak szabályszerű használat mellett üzemeltethető biztonságosan és megbízhatóan.

Minden használat előtt nézze át a VICARDIO -t, annak csatlakozási helyeit (dugó és csatlakozó), az EKG-páciens-kábelt és a PC csatlakozókábelt, hogy mentesek-e külső sérüléstől.

A gyártó ajánlja, hogy hetente egyszer a készülék egész működését ellenőrizze végig.

Soha ne nyissa fel vagy szedje szét a CardioLink® CL 3000 VICARDIO-t!

A készülék felnyitása a garancia azonnali elvesztését vonja maga után!!

A szervízelést és egyéb karbantartási folyamatokat csak a getemed AG által meghatalmazott személy végezheti el.

Amennyiben hibajelenséget tapasztal vagy feltételez, küldje vissza ellenőrzésre a készüléket a getemed AG, vagy a getemed AG által kinevezett szervizhely részére.

A készüléken a getemed AG, vagy egy meghatalmazott személy által 24 havonta biztonságtechnikai átvizsgálást kell végezni.

1.9 A használaton kívül helyezett készülék ártalmatlanítása Mint minden elektronikus készülék, a VICARDIO is tartalmaz fém- és műanyag alkatrészeket, melyeket a felhasználási idő lejárta után a környezet kímélése céljából elkülönítve ártalmatlanítani kell.

Az ártalmatlanításhoz juttassa vissza a készüléket és a tartozékokat a getemed AG részére.

–  –  –

2 A VICARDIO jelentősége és használata A VICARDIO egy digitális, többcsatornás EKG-rendszer, mely az Elektrokardiogramm (EKG) eltéréseinek felderítését szolgálja.

Az EKG-mérést a mért adatok kielemzése követi.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |


Similar works:

«Gender Differences in Gratitude: Examining Appraisals, Narratives, the Willingness to Express Emotions, and Changes in Psychological Needs Todd B. Kashdan,1 Anjali Mishra,1 William E. Breen,1 and Jeffrey J. Froh2 George Mason University Hofstra University Abstract Previous work suggests women might possess an advantage over men in experiencing and benefiting from gratitude. We examined whether women perceive and react to gratitude differently than men. In Study 1, women, compared with men,...»

«Mitt. Math. Ges. Hamburg 34 (2014), 21–32 Informationssicherheit und technischer Datenschutz durch verteilte Systeme Hannes Federrath Zusammenfassung Als Schutzziele für die Sicherheit von informationstechnischen Systemen gelten seit mindestens 30 Jahren Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Moderne Verfahren der Informationssicherheit sind – ebenso wie die Kommunikationssysteme selbst – heute meist als verteilte Systeme ausgestaltet. Verteiltheit bedeutet einerseits...»

«North Congregational Church United Church of Christ Woodbury, Connecticut April 2014 Newsletter Greetings and Salutations to KOENIG’S the Saints at North Congregational O Church! R Well, the day is finally upon us. April 1st marks the beginning of a N new ministry in Woodbury! Some E have already commented upon the date; I’ve been called a fool many a R time.a “Fool for Christ!” I don’t mind embracing that! “For God’s foolishness is wiser than human wisdom.” [ICor.1:25] I hope...»

«HUNG. KÖZL. 17. ÉVF. 3-4. (64-65.) SZ. 281-96. L. NOVI SAD ÚJVIDÉK 1985. JÚNIUS-SZEPTEMBER ETO: 392.51 CONFERENCE PAPER VŐFÉLYEK ÉS VŐFÉLYVERSEK SZEREPE A TOPOLYAI ÉS KÖRNYÉKI LAKODALMI SZOKÁSOKBAN Borús Rózsa Nyugalmazott tisztviselő, Topolya Közlésre elfogadva: 1985. december 10. A Topolyai vőfélykönyv rendelkezésemre álló anyagát 1975-1977 között gyűjtöttem össze. Meglepődve tapasztaltam, mennyire népszerűek e rigmusok, milyen sok a változat, különösen...»

«STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA LATINA, XLV, 1, 2000 A SZIMBÓLUM MINT ISMERETELMÉLETI KIHÍVÁS A TEOLÓGIA SZÁMÁRA VÁRNAI JAKAB1 ZUSAMMENFASSUNG. Das Symbol: eine erkenntnistheoretische Herausforderung für die Theologie. Seit der Aufklärung war das rationale Denken die einzige Möglichkeit, die Wahrheit genau zu ergreifen. Als Freud und seine Nachkommen die Märchen, die Träume, die Mythen, das Denken der Kinder untersuchten, kamen sie zu der Folgerung, daß...»

«1 Unterrichtskonzept und Schriftspracherwerb. Zum Einfluss verschiedener pädagogisch-didaktischer Konzepte auf Leseund Rechtschreibleistungen, soziale Kompetenzen und Leistungsmotivation Von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Erziehungswissenschaft (Dr. paed.) genehmigte Dissertation von Karin Friedrich aus Birkenfeld Erstgutachter: Prof. Dr. Hermann Schöler Zweitgutachterin: Prof. Dr. Jeanette Roos Fach: Pädagogische Psychologie Tag der...»

«LAURA ZETTEL-WATSON, Ph.D. Associate Professor Department of Psychology California State University, Fullerton Fullerton, CA 92834-6846 lzettel-watson@fullerton.edu (657) 278-3898 EDUCATION Ph.D. 2004 Psychology & Social Behavior, University of California, Irvine Dissertation Title: “Aging alone: Do the social support resources of never-married individuals place them at risk?” B.A. 1997 Psychology, University of Michigan, Ann Arbor GRANTS, AWARDS, AND HONORS 2011-2012 • Outstanding Senior...»

«CSÉBY GÉZA DUKAI TAKÁCS JUDIT KÉZIRATOS VERS-FÜZETEI 1983-ban a Festetics György gróf által életre hívott keszthelyi Helikoni ünnepségekkel kapcsolatos kutatásaim során került kezembe a keszthelyi Balatoni Múzeum irattárában három, pár lapból álló, kékes, illetve zöldes cérnával összefőzött, aranymetszéssel ékített és kézzel merített papírból álló füzetecske. A három füzet Dukai Takács Judit,1 minden bizonnyal saját kezével, a keszthelyi Helikonra...»

«A Békés Megyei Múzeumok Közleményei б—1980 Ökológiai és faunisztikai összefoglalás a szarvasi arboretum madárvilágáról 1956—1965 VERTSE ALBERT A szarvasi arborétumban 1956-tól 1965-ig minden évben eltöltöttem egy—két hetet madártelepítési munkálatokkal. Ez idő alatt végzett faunisztikai és ökológiai meg­ figyeléseimet foglalom össze az alábbiakban. Elöljáróként megemlítem, hogy a magyarországi parkokról jóformán nem jelent meg eddig madártani...»

«Minderheitsbeteiligungen und personelle Verflechtungen zwischen Wettbewerbern Minderheitsbeteiligungen und personelle Verflechtungen zwischen Wettbewerbern Zur Anwendung von Artikel 81 und 82 EG-Vertrag von Dr Enzo Moavero Milanesi und Dr Alexander Winterstein, LL.M.* [in: Rolfes/Fischer (Hrsg.), Handbuch der Europäischen Finanzdienstleistungsindustrie, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt a.M., Oktober 2001] 1. Einleitung 2. Zielsetzungen und Instrumente des europäischen Kartellrechts im Hinblick...»

«          Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Doktorgrades (Dr. phil.) im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhaltensund Empirische Kulturwissenschaften der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Titel der publikationsbasierten Dissertation Cultural correlates of depression among Turkish immigrant and German women: Implications for psychotherapeutic practice with Turkish immigrants vorgelegt von Nazlı Balkır Jahr der Einreichung Dekan: Prof. Dr. Klaus Fiedler...»

«101 Tips ForTraveling On A Budget Brought to you by: ******* http://www.angeltravel.com A COUPLE OF TRAVEL QUOTES TO GET US STARTED. Own only what you can. Always carry with you: know languages, know countries, and know people. Let your memory be your travel bag. Alexander Solzhenitsyn (Russian novelist, Nobel Prize for Literature (1970), b.1918) Nothing so liberalizes a man and expands the kindly instincts that nature put in him as travel and contact with many kind of people Mark Twain...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.