WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«GERNOT NUSSBÄCHER Gernot NUSSBÄCHER AMINTIRI DESPRE PAUL BINDER1 ERINNERUNGEN AN PAUL BINDER Zusammenfassung: Die Bekanntschaft und Freundschaft ...»

-- [ Page 1 ] --

GERNOT NUSSBÄCHER

Gernot NUSSBÄCHER

AMINTIRI DESPRE PAUL BINDER1

ERINNERUNGEN AN PAUL BINDER

Zusammenfassung: Die Bekanntschaft und Freundschaft mit Paul Binder erstreckte sich über

die Zeitspanne 1960-1995.

In den Erinnerungen wird mehr auf nicht-geographische Aspekte der Tätigkeit von Paul Binder eingegangen, auf die kulturgeschichtlichen Arbeiten, die zum Teil mit Dr. Arnold Huttmann (1911-1997) veröffentlicht wurden, auf seine Honterus-Forschungen, gemeinsame Ausflüge und Arbeiten sowie auf den Gedenkartikel zu seinem 60. Geburtstag und die letzte Zeit seines Lebens.

Durch seine Dreisprachigkeit war Paul Binder ein Vorbild in der Erforschung der geschichtlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den drei wichtigsten Völkerschaften Siebenbürgens.

Als Beilagen werden eine Auswahlliste seiner historischen Veröffentlichungen und eine rumänische Übersetzung des Gedenkartikels zu seinem 60. Geburtstag gedruckt.

Sesiunea comemorativă din 28 octombrie 2011 este dedicată, în primul rând, profesorului dr. Paul Binder în calitatea sa principală de geograf. Ca istoric, să-mi fie permis să nu mă refer la această parte a activităţii sale, pe care alţi specialişti o cunosc mai bine, ci să contribui cu câteva amintiri care se leagă de activitatea sa de istoric, unde am avut colaborări timp de vreo trei decenii.

L-am cunoscut pe Paul Binder mai întâi dintr-o lucrare a sa despre hidronimul de Hârtibaciu, aproximativ în anul 1960, când eu eram încă student. Personal, ne-am cunoscut mai târziu, după 1962, când am lucrat la Arhivele Statului Braşov, unde el venea ca cercetător la sala de studiu. Relaţiile noastre s-au dezvoltat frumos, aşa încât el, fiind mai în vârstă, mi-a oferit să ne tutuim, ceea ce am acceptat cu bucurie. Aveam şi oarecare origini comune, anume: şi tatăl meu s-a născut în colonia Fabricii de zahăr Bod, ca şi Paul Binder, ceea ce de asemenea ne-a apropiat.

În vremea aceea, Paul Binder a lucrat mult cu doctorul Arnold Huttmann (1911renumitul cardiolog şi istoric al medicinii. Stau mărturie mai multe studii importante despre istoria culturii româneşti din secolul al XVI-lea, care au deschis orizonturi noi şi pe baza unor izvoare noi descoperite.

După ce doctorul Huttmann a plecat din ţară, în anul 1973, mai multe studii elaborate în comun au putut apărea numai cu numele lui Paul Binder.

Tangenţe noi doi am avut şi în cercetările despre marele umanist sas braşovean Johannes Honterus (1498-1549), a cărui operă geografică a fost atent analizată de către Paul Binder, în vreme ce eu am contribuit cu date noi despre viaţa şi răspândirea operei lui Honterus.

La sesiunea din 28 octombrie 2011, o parte din gândurile de mai jos au fost expuse numai verbal.

–  –  –

Paul Binder a avut viziunea frumoasă de a publica opera principală a lui Honterus – Elementele Cosmografiei – într-o ediţie cvadrilingvă: latină, română, germană şi maghiară.

Pentru versiunea românească a cooptat-o pe distinsa cercetătoare Valeria Căliman (1901În condiţiile de atunci (1988) a putut apărea numai textul original şi traducerea în limba română, la care noi doi am semnat împreună studiul introductiv.

Prin Paul Binder am primit mai multe cărţi noi din Ungaria, privind istoria Transilvaniei.

Îmi amintesc, de asemenea, pasiunea cu care a lucrat la atlasul istoric al Transilvaniei, întocmind zeci de hărţi.

O altă amintire se leagă de o excursie, împreună cu dr. Otto Mittelstrass, preşedintele Societăţii de Studii Transilvane, la cetatea Rucăr, unde am fost invitat şi eu.

Paul Binder avea o casă foarte ospitalieră şi de mai multe ori m-a invitat şi pe mine când avea oaspeţi din Ungaria şi Germania.

Îmi amintesc, de asemenea, că de multe ori l-am vizitat pentru traduceri sau corecturi în locuinţa sa din blocul din Bulevardul Victoriei, unde avea o cameră (prea) mică ticsită de cărţi şi de documentaţii.

Familia a avut multă înţelegere, mai ales soţia, Andrea, care respecta activitatea lui ştiinţifică – ceea ce a constituit mereu un sprijin moral puternic pentru el.

O frumoasă amintire a prieteniei noastre sunt zecile de extrase şi volumele cu dedicaţii pe care le-am primit de la el. Majoritatea lor sunt legate acum în patru volume de Paul Binder şi un volum de Binder-Huttmann, şi le folosesc de multe ori cu folos şi cu plăcere pentru documentarea lucrărilor mele.

O anexă a textului de faţă cuprinde o listă selectivă a publicaţiilor ne-geografice ale prietenului meu Paul Binder, care însă nu are pretenţia de a fi completă.

Cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, am publicat un articol bazat pe declaraţiile sale date mie într-un amplu interviu. Acest articol, în traducere românească, formează o a doua anexă. La apariţia articolului, chiar în ziua de naştere, la 9 martie 1995, el a zis că „parcă e un necrolog pentru mine”, deşi articolul se dorea a fi o recunoaştere publică a meritelor sale – sau măcar a unora din ele – la acea zi aniversară, spre satisfacţia şi bucuria celui sărbătorit. Nimeni nu ştia atunci că, peste exact trei luni, viaţa lui se sfârşea. Totul părea să fie bine după operaţia din 11 ianuarie, şi el a plecat în Ungaria, pentru a ţine cursul său convenit despre istoria saşilor transilvăneni. Acolo însă boala nemiloasă l-a doborât, a fost adus acasă şi îngrijit de familia sa în condiţii deosebit de grele. Cu toate acestea, el nu accepta gravitatea situaţiei şi încerca cu toate puterile, să-şi termine unele lucrări şi să le dea la dactilografiat. Pentru uşurarea situaţiei familiei, la începutul lunii iunie, Paul Binder a fost transferat la căminul de îngrijire intensivă din Blumăna, condus chiar de fiica sa mai mare, Andrea. Pentru sâmbătă, 10 iunie, am convenit să-l vizitez prima dată acolo, când, la 9 iunie, m-a sunat Horia Salcă (atunci redactor şef la „Transilvania Expres”) şi mi-a cerut să scriu un articol comemorativ, care apoi a apărut în nr. 538 din 13 iunie 1995.

Înmormântarea a avut loc duminică, 11 iunie 1995, la cimitirul evanghelic din str.

Lungă, nr. 2, cu o largă participare. Atunci, dr. Paul Binder a fost evocat în cele trei limbi

transilvănene, în care şi pentru care a slujit atât de frumos. Citez din articolul menţionat:

„Datorită trilingvismului său, dr. Paul Binder este un caz model pentru cercetarea legăturilor istorice şi culturale ale celor trei populaţii principale din Transilvania”.

GERNOT NUSSBÄCHER

Ulterior am mai publicat articole comemorative despre dr. Paul Binder în ziarele „Karpatenrundschau” (nr. 24 din 15 iunie 1995) şi „Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien” (nr. 625 din 16 iunie 1995).

Închei contribuţia mea, ce nu poate cuprinde decât parţial ceea ce am trăit cu el, afirmând că sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu că am avut privilegiul de a-l cunoaşte pe dr. Paul Binder mai îndeaproape şi de a putea colabora frumos cu el; de asemenea, că el mi-a dăruit prietenia sa, ceea ce a fost o reală îmbogăţire a vieţii mele.

ANEXA 1

–  –  –

Cunoscutul şi merituosul geograf şi istoric dr. Paul Binder, un prieten vechi şi colaborator, s-a născut la 9 martie 1935, ca fiu al inginerului Paul Binder şi al învăţătoarei Klára (născută Mátyás), în Colonia Fabricii de zahăr Bod, care, din punct de vedere administrativ, aparţinea atunci de oraşul Braşov. Strămoşul său a fost cunoscut ca „Afrika-Binder”, fiind negustorul din Sebeş-Alba, care era colecţionar de plante exotice şi de obiecte etnografice, Franz Binder (1820-1875).

Paul Binder a urmat Şcoala elementară de la Fabrica de zahăr Bod, apoi, în anii 1945-1948, Liceul romano-catolic de băieţi, iar după reforma şcolară din anul 1948, Liceul mixt maghiar din Braşov, pe care l-a absolvit în anul 1952. În anii 1952-1956, Binder a studiat, la Universitatea maghiară „Bolyai” din Cluj, geologia şi geografia. Primul său loc de muncă a fost, în anii 1956-1959, la Jimbolia, unde şi-a perfecţionat şi cunoştinţele de limbă germană.

După aceea, a revenit la Braşov, fiind angajat la Biblioteca Regională. După o perioadă scurtă, în care a predat geografia la Bod, în anii 1964-1968, a lucrat din nou la Biblioteca Regională, unde s-a preocupat îndeosebi de elaborarea bibliografiei locale. În această perioadă a început să se preocupe de istoria culturală românească medievală, pentru care a colaborat îndeosebi cu doctorul Arnold Huttmann. Roadele acestei perioade sunt o serie de studii comune, bine documentate, care aduc completări valoroase la legăturile dintre istoria culturală românească şi cea săsească. Ca cel mai tânăr, a participat şi arhivistul braşovean Gernot Nussbächer, iar renumitul profesor universitar dr. Jakó Zsigmond din Cluj a denumit acest „trifoi” de cercetători „Şcoala braşoveană” (de istoria culturii).

Ca bibliotecar, Paul Binder a făcut multă „muncă de teren” în regiunea Braşov şi din acea perioadă datează relaţia reciproc antrenantă cu profesorul dr. Fritz KeintzelSchön (1904-1971), din Ticuşul Vechi.

După anul 1964, Paul Binder s-a dedicat tot mai mult istoriei şi în special istoriei culturale şi a început aspirantura la Universitatea din Iaşi, la prof. dr. Ioan Şandru. În anul 1971, Paul Binder a obţinut titlul academic de doctor în geografie istorică, cu teza Articol apărut în publicaţia „Karpatenrundschau”, anul 28 (39), nr. 10 (2285), 9 martie 1995, p. 1 şi p. 6.

(Traducere din limba germană de Gernot Nussbächer)

–  –  –

Oraşul Braşov – studiu de geografie istorică. Lucrarea propriu-zisă are un volum, anexele formează încă trei alte volume.

În anul 1968, Paul Binder a trecut în învăţământ şi a predat mai întâi la Liceul „Dr.

Ioan Meşotă”, apoi la Liceul Pedagogic, având ore şi la Liceele „Andrei Şaguna” şi „Unirea”.

După diferite studii şi colaborări la publicaţii ştiinţifice, în al cincelea deceniu al vieţii sale a trecut la publicaţii de cărţi proprii: 1976 – Călători ardeleni în vechea Europă, 1981 – Breslele din Transilvania (în colaborare cu Kovács Géza), 1982 – Trecutul nostru comun, 1983 – Călători în Imperiul Otoman.

În anul 1986, dr. Paul Binder a fost pensionat de boală din cauza unei afecţiuni cardiace şi a unui melanom, care a fost îndepărtat prin operaţie. Astfel, el a avut mai mult timp pentru studiul intensiv al izvoarelor şi de strângere de materiale pentru lucrarea sa Lexicon Transsilvanicum, care cuprinde circa şase metri de poliţă-raft de documentaţii detaliate pentru toate localităţile Transilvaniei istorice, care sunt completate în continuu.

Anul 1989 a constituit şi pentru dr. Paul Binder o schimbare. Din anul 1973, când a participat la o sesiune ştiinţifică a Societăţii de Studii Transilvane la Stuttgart, nu i s-a mai permis plecarea în străinătate. După 1989 a putut pleca din nou în străinătate şi, începând din anul 1990, în fiecare an a lucrat la Biblioteca Transilvană din Gundelsheim şi la Biblioteca Naţională Maghiară din Budapesta.

În anii 1991-1992, dr. Paul Binder a predat geografia la Universitatea particulară „George Bariţiu” din Braşov, iar în anii 1993-1994 a fost conferenţiar-oaspete la universităţile din Debrecen şi Szeged, unde a predat istoria Transilvaniei.

Şi publicaţiile în formă de volum au primit un nou avânt. În anii 1991-1993, el a colaborat la Ghidul Transilvaniei; în anul 1993 a putut fi tipărită, în sfârşit, după mulţi ani de aşteptare, lucrarea comună cu dr. Paul Cernovodeanu despre istoria catastrofelor naturale din trecutul României până la anul 1800.

În 1994 s-au publicat Istoria bisericilor şi şcolilor evanghelice maghiare din Transilvania (1542-1860) şi Istoria domeniului familiei Beldi din Budila (la aniversarea de 700 de ani de la prima menţiune a localităţii Budila). Un alt volum despre nume de familie şi toponime istorice din zona Bistriţei şi a Văii Rodnei (1698-1865) a apărut la Budapesta.

Tatăl, ing. Paul Binder (1900-1987), a urmărit şi a promovat cu multă implicare cariera ştiinţifică a fiului său. Timp de mulţi ani, el a dactilografiat manuscrisele fiului său şi a întocmit bibliografia publicaţiilor sale. Dr. Paul Binder nu a completat această evidenţă, dar în afara publicaţiilor de carte menţionate, el a publicat sute de studii şi articole de ziar în limbile română, maghiară şi germană. Unele dintre acestea, din cauza reglementărilor de cenzură de dinainte de 1989, au apărut şi sub pseudonime. Astăzi, extrasele publicaţiilor sale ştiinţifice sunt legate în cinci volume, la care se adaugă un volum cu studii publicate în limba germană în anii 1963-1991. O serie de lucrări sunt încă în manuscris, printre care Izvoare maghiare cu privire la istoria saşilor. Sub tipar sau în pregătire pentru tipar sunt alte lucrări, ca Nobilitas Saxo-Transsilvanica şi altele.

Dr. Paul Binder este membru al Societăţii de Studii Transilvane şi, ca atare, a avut ani de-a rândul relaţii ştiinţifice bune cu preşedinţii Societăţii, Dr. Ernst Wagner şi Dr.

Otto Mittelstrass. De asemenea, el este şi membru în Asociaţia Muzeului Ardelean din Cluj.

GERNOT NUSSBÄCHER

Dr. Paul Binder împreună cu prof. Janitsek Jenö din Cluj au cercetat toponimele de la nord de Ţara Bârsei, în fosta terra Zek, iar după aceea el doreşte să se dedice şi toponimelor din Ţara Bârsei.

La 11 ianuarie 1995, dr. Paul Binder a fost operat de o tumoare cerebrală, dar cu toate acestea, în pragul celui de-al şaptelea deceniu al vieţii sale, se dedică cu un nou elan unor noi lucrări de cercetare. Pentru lunile martie şi aprilie 1995 el a acceptat din nou să conferenţieze la Szeged despre istoria saşilor din Transilvania.Pages:   || 2 |


Similar works:

«SMELT An efficient, flexible method for eliminating surface related and internal multiples in a wide range of settings A. Hardwick (TGS) Summary Two different case histories are presented, demonstrating the effectiveness and flexibility of a novel de-aliased demultiple technique termed Stepwise Multiple Elimination using Linear Transforms (SMELT). By definition, SMELT is applied in a stepwise manner passing data through a series of linear transform pairs, related to a discrete velocity interval...»

«Transcript of Interview with MOLLY DRY MUSIC MALE ANNOUNCER: Welcome Mansfield University Voices, an oral history of the university. The following interview is with Mr. Molly Dry, formal health and physical education professor, and former track coach. The interview was conducted by Mansfield Sports Information’s Director Mr. Steve McCloskey on August 3, 2006, at the McDonald's restaurant in Mansfield. STEVE MCCLOSKEY: Molly, I have a lot of questions for you about Mansfield, but my first...»

«Grace Theological Journal 6.2 (1985) 267-273 Copyright © 1985 by Grace Theological Seminary. Cited with permission. ARE THE SEVEN LETTERS OF REVELATION 2-3 PROPHETIC? JAMES L. BOYER The letters to the seven churches in Revelation 2-3 outline the course of Church History from the first advent. of Christ to his second advent. This interpretation does not compromise the doctrine of imminence since the prophecy is implicit and thus not discernible until its fulfillment has been accomplished. Some...»

«Zentrum für Europäische Integrationsforschung Center for European Integration Studies Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Discussion Paper Fritz Hellwig Europäische Integration aus historischer Erfahrung Ein Zeitzeugengespräch mit Michael Gehler ISBN 3-936183-29-5 ISSN 1435-3288 Zentrum für Europäische Integrationsforschung Center for European Integration Studies Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn C129 Tel.: +49-228-73-1880 Walter-Flex-Straße 3 Fax:...»

«Research Articles JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY Volume 17, Number 6, 2010 # Mary Ann Liebert, Inc. Pp. 767–781 DOI: 10.1089/cmb.2009.0249 The Imperfect Ancestral Recombination Graph Reconstruction Problem: Upper Bounds for Recombination and Homoplasy FUMEI LAM, RYAN TARPINE, and SORIN ISTRAIL ABSTRACT One of the central problems in computational biology is the reconstruction of evolutionary histories. While models incorporating recombination and homoplasy have been studied separately, a...»

«55 Mapping the Russian Far East : Cartography and the Representation of Sakhalin, the Kurils, and Japan in the 18th century Shinobu Yamada-Komeie Abstract This paper examines the changing of the representation of the Russian Far East, especially Sakhalin, the Kurils, and Japan, in the context of Russian mapmaking in the eighteenth century. The history of Russian cartography has the compilation of Remezov’s Atlas of Siberia Chertyozhnaya Kniga Sibiri from the second half of the seventeenth...»

«Village of Euclid, Ohio v. Ambler Realty Co. Village of Euclid, Ohio v. Ambler Realty Co., 272 U.S. 365 (1926), more commonly Euclid v. Ambler, was a United States Supreme Court case argued in 1926. It was the first significant and landmark case regarding the relatively new practice of zoning, and served to substantially bolster zoning ordinances in towns nationwide in the United States and in other countries of the world including Canada. Prior history In the lower court, the village of Euclid...»

«The Clinton Tapes Wrestling History With The President Cost from improving all the hoped investment for you should look to do an big jewellery. A Committee can sure invest all offer on which the family will do prepared. 18 value leave sales good forms on the data product to contribute out the processes, and make to outline such you are downloaded it likely than hardship vs. ranging you to come the core. A information to resell repair avid that India does to match beginners to work Service. With...»

«October 2003 Page 1 of 7 Copyright Notice: Originally published in Resources for Feminist Research, Vol 30, Nos 3 & 4, 2003. Feel free to quote with due credits. If you read and/or quote this text, please e-mail me at gita [at] ping [dot] ca. Thank you.Across Divides, Against the Grain: On Negotiations: From a Piece of Land to a Land of Peace By Gita Hashemi and Hanadi Loubani Beyond its unequally tragic impact on the daily lives of Palestinians and Jews in the region and in diaspora, the...»

«LIKE PILGRIMS TO THIS MOMENT: MYTH, HISTORY, AND POLITICS IN THE EARLY WRITING OF SEAMUS HEANEY AND LEONARD COHEN A Thesis Submitted to the College of Graduate Studies and Research In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Arts In the Department of English University of Saskatchewan Saskatoon By CAITLIN WARD  Copyright Caitlin Ward, December 2008. All rights reserved. i For Colleen ii Permission to Use In presenting this thesis in partial fulfilment of the...»

«Textarchiv TA-2003-3 Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 Voraussetzungen und Folgen von Johannes Neumann Der schleichende Zerfall Wie alle historisch bedeutsamen Ereignisse hat die so genannte Säkularisation historische Vorbilder in vorchristlicher und christlicher Zeit, im Westen wie im Osten: Karl Martell (714-741) und Pipin (741-768) benutzten kirchliche Güter zur Versorgung verdienter Haudegen ebenso wie zur kirchlichen Neuorganisation.1 Kaiser Constantin Kopronymus soll 767...»

«1 Paul Humphreys Computational Science and its Effects Zusammenfassung Der Computer und die Computerwissenschaften finden eine enorme Verbreitung in den Wissenschaften. Was bedeutet das aus wissenschaftsphilosophischer Perspektive? Paul Humphreys verwirft in seinem Text die Rede von einer Revolution und diagnostiziert stattdessen eine tiefgreifende Veränderung in der Bedeutung von ›Techniken‹ (techniques). Computermethoden bedeuten eine grundlegende philosophische Neuerung in folgendem...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.